Prompt Enginnering

UMJETNOST POSTAVLJANJA UPITA

Kako efektivno komunicirati s AI za maksimalne rezultate

Uvod u edukaciju

Dobrodošli na edukaciju o Prompt Engineering-u, ključnom elementu u interakciji s tehnologijom temeljenom na umjetnoj inteligenciji. Prompt Engineering je umjetnost i znanost oblikovanja upita (eng. “prompts”) kako bi se iz AI sistema, poput jezičnih modela, dobili najprecizniji i najkorisniji odgovori. Tijekom ove edukacije , naučit ćete tehnike i strategije za kreiranje efektivnih promptova, razumijevanju kako AI interpretira jezik, te kako maksimizirati korisnost dobivenih odgovora.

Zašto je bitno znati o Prompt Engineering?

  1. Optimizacija Interakcije s AI: Naučite kako precizno komunicirati s AI sustavima kako biste dobili relevantne i korisne informacije za vaše potrebe.

  2. Poboljšanje Kvalitete Rezultata: Razumijevanje strukture i tehnike prompta može značajno poboljšati kvalitetu odgovora koje AI pruža, što je ključno u obrazovanju, poslovanju, tehnologiji i kreativnim industrijama.

  3. Kritičko Razmišljanje i Kreativnost: Prompt Engineering potiče razvoj kritičkog razmišljanja i kreativnosti, jer zahtijeva razumijevanje kako riječi utječu na AI te kako konstruirati upite koji vode do željenih rezultata.

Kroz kombinaciju teorijskog učenja i praktičnih vježbi, ovaj tečaj će vam pružiti vještine potrebne za efektivno korištenje tehnologije temeljene na umjetnoj inteligenciji, unapređujući vašu sposobnost da izvučete maksimum iz AI alata.

LEKCIJE